Problematikou odborných školení řidičů všech skupin řidičského oprávnění se zabývám již téměř 20 let, konkrétně od r. 1993, kdy jsme společně se dvěma společníky založili společnost ALPAS, v.o.s., ve které bylo uvedené školení jednou z hlavních oborů činnosti. Od roku 2011 vykonávám tuto činnost pod svým jménem.
    Již od počátku jsem se podrobně věnoval také legislativě v této oblasti a to nejenom z pohledu řidičů,      ale i provozovatelů dopravy. Nabízím proto nejen periodická odborná a profesní školení řidičů, ale také odborné semináře pro jejich zaměstnavatele a navíc pro své klienty poskytuji zdarma veškerou poradenskou činnost z tohoto oboru.
    Z hlediska odborné kvalifikace jsem dle zákona č. 247/2000 Sb., § 21 držitelem profesního osvědčení pro výuku a výcvik řidičů a zároveň splňuji podmínky a jsem schválený Krajským úřadem dle § 50 téhož zákona jako lektor pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů.
    V roce 2005 jsem se začal také podrobněji zabývat oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a absolvoval jsem u Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně jako akreditovaného certifikačního orgánu odborný kurz bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k získání odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik. Zaměřuji se především na základní požadavky BOZP dle Zákoníku práce a souvisejících předpisů a speciálně potom na bezpečnost práce v autodopravě.

    Mým cílem je poskytovat přehlednou a srozumitelnou formou odborné a zároveň aktuální informace jak řidičům tak i jejich zaměstnavatelům a pomoci jim tak orientovat se v jejich oboru i ve složité a neustále se měnící legislativě.

    Přeji všem mnoho spokojených a bezpečných kilometrů a těším se na vzájemnou spolupráci.

                                                                                                                               Petr Sklenář
Kontakt
Ing. Petr Sklenář


Tel.: +420 603 176 880

Mail: info@skolenisklenar.cz

Kancelář a učebna:
Mojmírovo nám. 16
Brno – Královo Pole
612 00


Kde nás najdete
klikněte na obrázek pro zobrazení místa s navigací