BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)    Oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podrobněji věnuji od r. 2005. Protože je tato oblast velice rozsáhlá, zaměřuji se především na všeobecné podmínky BOZP dané zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce a navazujících předpisů a podrobně potom danou problematikou v oblasti silniční automobilové dopravy.

    Nabízím zajištění a provedení vstupních a periodických školení BOZP pro zaměstnance i pro vedoucí pracovníky na všech stupních řízení.

    Dále nabízím spolupráci při zpracování návrhů firemních předpisů v oblasti BOZP (např. Provozně bezpečnostní předpis pro provozování dopravy dle NV č. 168/2002 Sb., apod.). Stejně tak nabízím pomoc při analýze rizik dle požadavků Zákoníku práce a při zpracování návrhů na jejich minimalizaci.
Kontakt
Ing. Petr Sklenář


Tel.: +420 603 176 880

Mail: info@skolenisklenar.cz

Kancelář a učebna:
Mojmírovo nám. 16
Brno – Královo Pole
612 00


Kde nás najdete
klikněte na obrázek pro zobrazení místa s navigací